O nás

Agency of security Pasec je jednou z nejdéle působících bezpečnostních agentur v regionu Litvínovska & Mostecka a to od roku 1993 a v posledních letech i ve městě Louny. Usiluje o poskytování integrované bezpečnosti nemovitostí, fyzických osob a veřejných akcí. Na maximální míře profesionality a standartů bezpečnostních služeb v České republice.

Foto terano
Foto tatra
Foto octavie
Foto iveco + octavie
Foto idp
O spokojenosti s kvalitou služeb poskytovaných klientům společnosti Agency of security Pasec svědčí i to, že pro některé zákazníky pracujeme nepřetržitě vícejak 10 let. Trvale usilujeme jak o zavádění nových druhů služeb (například od roku 2010 svým klientům poskytujeme i servis v podobě požární prevence), tak i o přizpůsobování obsahu služeb měnícím se bezpečnostním potřebám a požadavkům zákazníků ze soukromého i státního sektoru.

K poskytování služeb přistupujeme komplexně a systémově. Každý objekt je zapracován do systému a následně jsou zabezpečeny prvky ochrany dle zakázky klienta, kdy prioritou je účinné a kvalitní poskytování služeb klientele.

Při poskytování služeb se vytváří s klientem vztah, založený na vzájemné důvěře. Ke každému klientovy přistupujeme individuálně, každému poskytujeme nasmlouvané služby dle dohodnutých podmínek. Při nabídce seznamujeme klienta se všemi našimi službami a nemá-li sám již vyhraněné specifické požadavky, předchází konkrétní nabídce důkladná analýza a zhodnocení objektu či situace. Teprve po tomto zhodnocení přicházíme s nabídkou vhodného plánu řešení.

Celý systém poskytování služeb je, díky svému regionálnímu rozložení, kvalitně kontrolovaný a řízený. Na každou událost je zajištěna okamžitá přímá reakce, přijato a realizováno odpovídající řešení v kooperaci s klientem.

Tým Agency of security Pasec se těší na spolupráci i s Vámi.