radek


pco

Naše společnost Vám nabízí zajištění zdravotnických assistencí/dozoru, ať již na veřejných akcích (koncerty, sportovní akce, jarmarky,…) nebo na soukromých (firemní akce, společenské večery,…). Samotné zajištění provádíme vlastními sanitními vozidly, v případě rozsáhlejších akcí jsme schopni zajistit další vybavení (stan,osobní automobil).pco

Naši zaměstnanci jsou v první pomoci pravidelně proškolováni. Vybavení našich sanitních vozů jim umožnuje samostatně vyřešit celou řadu méně závažných stavů a zajistit převoz pacienta do zdravotnického zařízení. V případě vážnějších stavů náš personál zajistí stabilizování pacienta, až do předání krájské záchranné službě.Jako další část zdravotnických služeb zajišťujeme převozy mobilních i imobilních pacientů po celé ČR a z/do ZAHRANIČÍ (repatriace) za přimou úhradu tj. pro samoplátce. Jde například případy, kdy Vám lékař odmitl poskytnout sanitu (dle zákona o veřejném zdravotním pojištení), kdy Vám daný poskytovatel zdravtoních služeb nevyhovuje, nebo kdy se Vám v zahraničí stal úraz a nemáte možnost návratu do ČR.
pco