radek

radek
Dohled - pořadatelská služba je připravena zajistit zabezpečení akcí kulturního, sportovního, nebo společenského charakteru v České republice, především v regionu Mostecka a Litvínovska . V praxi zabezpečujeme akce jak středního,
tak malého rozsahu.

Agency of security Pasec již řadu let zajišťuje služby v krytých prostorách i pod širým nebem, ve dne i v noci. Naši pracovníci ostrahy zabezpečovali pořadatelské služby na významných kulturních představeních, hudebních festivalech i sportovních utkání. K takovým akcím patří
např. Hudební koncerty a festivaly na Loučkách v Litvínově,Rock fest Zlatníky u Mostu, automobilové závody do vrchu, Krušnohorský Pohár.
.

Pořadatelské služby a zabezpečení akcí jsou důležité z hlediska bezpečnosti všech účastníků i ochrany majetku organizátora. Na společenských akcích se vždy sejde větší počet lidí, a proto hrozí i riziko výtržností, výskytu krádeží a jiné trestné činnosti. Pracovníci dohlíží na dodržování pravidel a respektování pokynů organizátora akce. Mějte na paměti, že dobrá pověst Vaší akce se dlouho buduje ale velmi rychle o ní přijdete.
radek
Pořadatelská činnost se vždy odvíjí od požadavků organizátora i lokality na zabezpečení vyhrazeného prostoru včetně ochrany osob a majetku. Na každé akci je zapotřebí mít dostatečný počet pracovníků ostrahy a kvalitní technickou podporu. Další důležitou záležitostí u všech typů akcí je nutnost pečlivé organizace a zabezpečení akcí na vysoké profesionální úrovni, včetně úzké spolupráce s bezpečnostními a zdravotními složkami.


Zajištění doprovodů nákladů atd., na pozemních komunikacích. Zajistíme doprovody spanilých jízd, včetně návrhu a rizik trasy. V případě dopravní nehody při doprovodu zajistíme bezpečné označení, odstranění a úklid vozovky po kolizi.

Pasec © 2015 # Designed by Css3templates.co.uk